ایرانی در اتریش
 
 
Eurowerbung
Werbung auf irani.at
 
 

 
 
 
 
شگردهایی برای زندگی بهتر
 
     
بازگشت به لیست
     
اسانس زیره سبز در درمان عفونت‌های باکتریایی موثر است
Kümmel

اسانس زیره سبز می‌تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ضد میکروبی برای درمان عفونت‌های باکتریایی موثر باشد.

به گزارش ایسنا، «ندا سلیمانی»، دانشجوی کارشناسی ارشد باکتری شناسی دانشگاه تربیت مدرس تهران، پژوهشی را با هدف «ارزیابی اثرات متقابل دارویی و فعالیت ضد باکتریایی اسانس زیره سبز علیه برخی از باکتری‌های پاتوژن» انجام داده است.

Kümmelدر این مطالعه تجربی - آزمایشگاهی، اسانس زیره سبز از دانه آن تخلیص شد. برای بررسی عملکرد ضد باکتریایی اسانس، از روش انتشار از دیسک با استفاده از اندازه‌گیری قطر هاله مهاری و تعیین حداقل غلظت مهاری توسط روش میکروبراث دایلوشن بر روی چندین رده استاندارد باکتریایی استفاده شد.

در بررسی اثرات سینرژیستی و آنتاگونیستی، سویه‌های استاندارد باکتریایی بر روی محیط حاوی اسانس، کشت داده شد و سپس دیسک‌های آنتی بیوتیکی بر روی آن قرار گرفت.

بر اساس تست انتشار دیسک در آگار، بیشترین میزان هاله عدم رشد مربوط به باسیلوس سرئوس با قطر 44 میلی متر مشاهده شد. اسانس، فعالیت هم افزایی با جنتامیسین(10 میکروگرم) را بر اشریشیاکلی نشان داد.

Kümmelاین نتایج نشان می‌دهند اسانس زیره سبز می‌تواند به تنهایی یا در ترکیب با سایر عوامل ضد میکروبی، برای درمان عفونت‌های باکتریایی موثر باشد. همچنین این جزء می‌تواند عملکرد برخی از آنتی بیوتیک‌ها را تقویت کند که امکان استفاده از آن را به ویژه در موارد مقاومت دارویی مطرح می‌کند.

خلاصه این پژوهش در مجله «ره آورد دانش» دانشگاه علوم پزشکی اراک به چاپ رسیده است.
همشهری

 
     
 
     
 
     
به طرف بالا
     
     
    بازگشت به لیست
     

© irani.at - Alle Rechte vorbehalten! Mit der Nutzung dieser Website erkennen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
| Über irani.at |Impressum |Site Map |Werbung auf irani.at |

 
 
0676 917 60 24