ایرانی در اتریش
 
 
Werbung auf irani.at
 
 

 
 
 
 
شگردهایی برای زندگی بهتر
 
     
بازگشت به لیست
 
صبحانه سالم، شروعی خوب برای روزی پر انرژی برای کودکان
 

citrusنوع صبحانه و مدت زمان احساس سيري.
موادغذائی- انديس گليسمي (GI) يك شاخص تغذيه‌اي است كه براي اندازه‌گيري ميزان تأثير غذاهاي مختلف بر قند خون استفاده مي‌شود. غذاهايي كه داراي انديس گليسمي كمتري هستند

(مثل غلات سبوس‌دار) ميزان قند خون را كمتر از غذاهاي با انديس گليسمي بالاتر مثل نان‌هاي سفيد و غلات آماده‌اي كه از آرد سفيد و شكر درست شده اند، بالا مي‌برند.

بعضي متخصصين بر اين باورند كه خوردن غذاهايي با انديس گليسمي پايين مي‌تواند ابزاري براي پيشگيري و مهار چاقي باشد، چرا كه غذاهايي با انديس گليسمي پايين، بيشتر احساس سيري و رضايت در فرد را ايجاد كرده و اينگونه است كه شايد از دريافت كالري روزانه بكاهد.

محققين دانشگاه آكسفورد بروكس انگليس، تأثير غذاهاي با انديس گليسمي‌كم، متوسط و زياد در وعدة صبحانه بر كل كالري روزانه را بررسي كرده‌اند. تعداد 37 بچه در سنين 9 تا 12 سال كه معمولاً صبحانه و ناهار را در مدرسه مي‌خورند در اين تحقيق شركت كردند، و به 2گروه تقسيم شدند.

citrusهر هفته يك گروه از بچه‌ها يكي از اين 3نوع صبحانه را براي 3روز متوالي دريافت مي‌كردند. محتويات اين3 نوع صبحانه از اين قرار بود: 1) صبحانه با انديس گليسمي پايين از ميان سريال (غلات آماده) سبوس‌دار، يك نوع برشتوك آجيلي، بلغور جو، يا نان سبوس‌دار حق انتخاب داشتند.2) يك صبحانه با انديس گليسمي پايين به همراه شكر 3) يك صبحانه با انديس گليسمي بالا با حق انتخاب از ميان انواع سريال‌هاي شكر دار صبحانه يا نان سفيد.

تمام اين صبحانه‌ها شامل شير و آب ميوه هم مي‌شوند. به بچه‌ها گفته شده بود كه تا وقت ناهار چيزي جز آب و كمي ميوه نخورند. سپس محققين ميزان دريافت انرژي را طي وعدة ناهار اندازه‌گيري كردند.

citrusنوع صبحانه دريافتي بچه‌ها، تأثير شگرفي بر ميزان كالري دريافتي در وقت ناهار داشت. بچه‌هايي كه صبحانه‌اي با GI پايين همراه شكر دريافت كرده بودند، كالري كمتري را نسبت به بچه‌هايي كه صبحانه با GI بالا يا صبحانه معمول خانگي خورده بودند، دريافت كردند.

با اينكه صبحانه با GI بالا را خوشمزه‌تر از صبحانه‌هاي GI پايين دانستند اما بچه‌ها بعد از دريافت صبحانه با GI بالا زودتر احساس گرسنگي كرده و كالري بيشتري را در وقت ناهار مي‌طلبيدند.

citrusنتيجه:خوردن صبحانه با GI پايين مي‌تواند بچه‌ها را براي مدت طولاني‌ترسير نگه دارد و كل كالري دريافتي را كاهش بدهد. غذاهاي با انديس گليسمي پايين شامل غذاهاي پر فيبر از جمله سريال‌هاي سبوس‌دار، بلغور جو، نان‌هاي سبوس‌دار، ميوه‌هايي همچون توت و سيب هستند.

اگر فرزند شما از آن دسته بچه‌هايي است كه به دفعات متعدد قبل از ناهار احساس گرسنگي مي‌كند، افزودن يا جايگزين كردن بعضي غذاهاي با انديس گليسمي پايين به جاي آنهايي كه داراي انديس گليسمي بالا هستند در وعده صبحانه، مي‌تواند احساس سيري طولاني‌تري را براي فرزندتان بدنبال داشته باشد.

همچنين اگر پزشك كودك شما تشخيص داده كه او داراي اضافه وزن يا مبتلا به چاقي است، ممكن است اين توصيه را نيز بكند كه به‌منظور كاهش كل كالري دريافتي غذاهاي با GI پايين را وارد رژيم غذايي كودك كنيد.

اگر سؤالات ديگري در مورد انديس گليسمي و ساير جنبه‌هاي رژيم غذايي فرزندتان داريد، با پزشك متخصص يا كارشناس تغذيه در ميان بگذاريد.

ترجمه: طلوع ملاباشي
همشهری

 
     
 
     
به طرف بالا
     
     
    بازگشت به لیست
     

© irani.at - Alle Rechte vorbehalten! Mit der Nutzung dieser Website erkennen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
| Über irani.at |Impressum |Site Map |Werbung auf irani.at |

 
 
0676 917 60 24