ایرانی در اتریش
 
 
آگهی در سایت ایرانی
 
 
 

 
 
 
 

Persien/Persische Golf:

 

ایران/ خلیج پارس

 
بازگشت به لیست ایران
 
خلیج پارس

خلیج پارس
 

سابقه تاریخی خلیج فارس

مدارک بی چون و چرای تاریخی ازمنابع یونانی و رومی گرفته ، تا منابع پرشمار دوران بعد از اسلام ، به عربی و فارسی ، به روشنی حکایت از آن دارند که دست کم از دوران هخامنشیان به بعد در نوشته های یونانی و کتیبه های موجود در ایران همیشه این پهنه گسترده و مهم استراتژیکی بنام خلیج فارس یا پارس ، و یا دریای پارس خوانده شده است و بصورت سینوس پرسیکو در آثار استرابون و بطلمیوس ثبت شده است . همین نام در نقشه جهان هنریکوس مارتلوس در سال 1492 میلادی نیز بکار رفته است .

قدمت خلیج فارس با همین نام ، چندان دیرینه است که عده ای معتقدند ؛ خلیج فارس گهواره تمدن عالم یا مبدا پیرائی نوع بشر است . ساکنان باستانی این منطقه نخستین انسانهایی بودند که روش دریانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و خاور و باختر را به یکدیگر پیوند داده اند .

دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس قریب به پانصد سال پیش از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد . داریوش نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آورد کشتی های او طول رودخانه سند را تاسواحل اقیانوس هند ، دریای عمان و خلیج فارس را پیمودند ، سپس شبه جزیره عربستان را دور زدند و تا انتهای دریایی سرخ ( بحر احمر کنونی) رسیدند ، او برای نخستین بار در محل کنونی کانال سوئز فرمان کندن ترعه ای را داد و کشتی هایش از طریق همین ترعه به دریای مدیترانه راه یافتند .

در کتیبه ای که در محل این کانال به دست آمده نوشته شده من پارسی هستم از پارس مصر را گشودم ، من فرمان کندن این ترعه را داده ام ، از رودی که از مصر روان است به دریایی که از پارس آید پس این جوی کنده شد چنان که فرمان داده ام و ناوها آیند و مصر از این آبراه به پارس چنان که خواست من بود .

داریوش در این کتیبه، از خلیج فارس به نام دریایی که از پارس می آید نام برده است و این نخستین مدرک تاریخی است که درباره خلیج فارس موجود است .

اولین بار یـونـانی ها بودند که این خلیـج را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلـیج فارس است نامیده اند . ازآنجام که این نام برای اولین بار درمنابع درست تاریخی که غیر ایرانیان نوشته اند آمده است هیچ گونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد . چنان که یونانیان بودند که نخستین بار ، سرزمین ایران را نیز پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند . استرابن جغرافی دان قرن اول میلادی نیز به کرات در کتاب خود از خلیج فارس نام برده است . وی محل سکونت اعراب را بین دریای سرخ و خلیج فارس عنوان می کند . همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج بنام پرسیکون کیت که چیزی جز خلیج فارس نیست نام می برد .

البته جست و جو در سفرنامه ها یا کتابهای تاریخی پرحـجم سند های خدشه ناپذیری که خلیج فارس را خلیج فارس گفته اند می افزاید . این منطقه آبی همواره برای ایرانیان که صاحب حکومت مقتدر بوده اند و امپراطوری آنها در قرن های متوالی بسیار گسترده بود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی اهمیت خارق العاده ای داشت . آنها از این طریق می توانستند با کشتی های خود به دریای بزرگ دسترسی پیدا کنند و به هدفهای اقتصادی و نظامی دست یابند .

آثار عرب زبان نیز بهترین و غنی ترین منابعی هستند که برای شناسایی و توجیه کیفیت تسمیه این دریا میتواند در این بررسی مورد استفاده قرار گیرد . در این منابع و آثار از دریای فارس و چگونگی آن بیش از آثار فرهنگی موجود در هر زبان دیگری گفت و گو شده است . تمام کسانی که نسبت به متون دوره اسلامی حداقل شناختی داشته باشند با نام مسعود ابن بطوطه ، حمد الله مستوفی ، یاقوت حموی ، حمزه اصفهانی ، ناصر خسرو قبادیانی ، ابوریحان بیرونی ، ابن بلخی و دیگرانی که اکثر آنان کتابهای خود را به زبان عربی نیز نوشته اند آشنا هستند، گذشته از متقدمان نامبرده می توان از نویسندگان عرب متاخر نیز نام برد که در آثار خود از نام خلیج فارس بدون کم و کاست یاد کرده اند .

درباره نام خلیج فارس تا اوایل دهه 1960 میلادی هیچگونه بحث وجدلی درمیان نبوده و در تمام منابع اروپایی و آسیایی و آمریکایی و دایره المعارف ها و نقشه های جغرافیایی این کشورها نام خلیج فارس در تمام زبان ها به همین نام ذکر شده است .

بیشتر بخوانید در : persiangulffestival ( نقل از فستیوال خلیج پارس )

خلیج فارس در دوران باستان

قدمت خلیج فارس با همین نام چندان دیرینه است که عده‌ای معتقدند: خلیج فارس گهواره تمدن عالم یا خاستگاه نوع بشر است. ساکنان باستانی این منطقه، نخستین انسان‌هایی بودند که روش دریانوردی را آموخته و کشتی اختراع کرده و شرق و غرب را به یکدیگر پیوند داده‌اند. اما دریانوردی ایرانیان در خلیج فارس، قریب پانصد سال پیش از میلاد مسیح و در دوران سلطنت داریوش اول آغاز شد. داریوش بزرگ،‌ نخستین ناوگان دریایی جهان را به وجود آورد. کشتی‌های او طول رودخانه سند را تا سواحل اقیانوس هند و دریای عمان و خلیج فارس پیمودند، و سپس شبه جزیره عربستان را دور زده و تا انتهای دریای سرخ کنونی رسیدند. او برای نخستین بار در محل کنونی کانال سوئز فرمان کندن ترعه‌ای را داد و کشتی هایش از طریق همین ترعه به دریای مدیترانه راه یافتند. در کتیبه‌ای که در محل این کانال به دست آمده نوشته شده است: "من پارسی هستم. از پارس مصر را گشودم. من فرمان کندن این ترعه را داده ام از رودی که از مصر روان است به دریایی که از پارس آید پس این جوی کنده شد چنان که فرمان داده‌ام و ناوها آیند از مصر از این آبراه به پارس چنان که خواست من بود." داریوش در این کتیبه از خلیج فارس به نام دریایی که از پارس می‌آید نام برده است و این نخستین مدرک تاریخی است که درباره خلیج فارس موجود است

نام خلیج فارس در میان یونانی‌ها

نخستین بار یونانی‌ها بودند که این خلیج را پرسیکوس سینوس یا سینوس پرسیکوس که همان خلیج فارس است، نامیده‌اند. از آنجا که این نام برای نخستین بار در منابع درست و معتبر تاریخی که غیر ایرانیان نوشته‌اند آمده است، هیچ گونه شائبه نژادی در وضع آن وجود ندارد. چنان که یونانیان بودند که نخستین بار، سرزمین ایران را نیز پارسه و پرسپولیس یعنی شهر یا کشور پارسیان نامیدند. استرابن جغرافیدان سده‌ نخست میلادی نیز به کرات در کتاب خود از خلیج فارس نام برده است. وی محل سکونت اعراب را بین دریای سرخ و خلیج فارس عنوان می‌کند. همچنین فلاریوس آریانوس مورخ دیگر یونانی در کتاب تاریخ سفرهای جنگی اسکندر از این خلیج به نام پرسیکون کیت که چیزی جز خلیج فارس، نیست نام می‌برد. البته جست‌وجو در سفرنامه‌ها یا کتاب‌های تاریخی بر حجم سندهای خدشه ناپذیری که خلیج فارس را خلیج فارس گفته‌اند، می‌افزاید. این منطقه آبی همواره برای ایرانیان که صاحب حکومت مقتدر بوده‌اند و امپراطوری آن‌ها در سده‌های متوالی بسیار گسترده بود هم از نظر اقتصادی و هم از نظر نظامی اهمیت خارق العاده‌ای داشت. آن‌ها از این طریق می‌توانستند با کشتی‌های خود به دریای بزرگ دسترسی پیدا کنند و به هدف‌های اقتصادی و نظامی دست یابند .

نام خلیج فارس در میان عرب‌ها

آثار عرب زبان نیز بهترین و غنی‌ترین منابعی هستند که برای شناسایی و توجیه کیفیت تسمیه این دریا می‌تواند در این بررسی مورد استفاده قرار گیرد. در این منابع و آثار از دریای فارس و چگونگی آن بیش از آثار فرهنگی موجود در هر زبان دیگری گفت و گو شده است. در آثار مسعود ابن بطوطه، حمدالله مستوفی، یاقوت حموی، حمزه اصفهانی، ناصرخسرو قبادیانی، ابوریحان بیرونی، ابن بلخی و دیگرانی که اکثر آنان کتاب‌های خود را به زبان عربی نیز نوشته‌اند، و همچنین در آثار نویسندگان جدید عرب از نام خلیج فارس بدون کم و کاست یاد شده است .

سابقه جعل عنوان خلیج

درباره نام خلیج فارس تا اوایل دهه‌ ۱۹۶۰ میلادی هیچ گونه بحث و جدلی در میان نبوده و در تمام منابع اروپایی و آسیایی و آمریکایی و دانشنامه‌ها و نقشه‌های جغرافیایی این کشورها نام خلیج فارس در تمام زبان‌ها به همین نام ذکر شده است. برای نخستین بار از طرف یکی از نمایندگان سیاسی انگلیس در خلیج فارس به نام سر چارلز بلگریو نامي جديد‍ و ساختگي عنوان شد و در واقع او بوده است که به قصد تفرقه بین ایران و کشورهای عرب این تخم لق را در دهان اعراب شکسته است. سر چارلز بلگریو که بیش از ۳۰ سال نماینده سیاسی و کارگزار دولت انگلیس در خلیج فارس بوده است، بعد از مراجعت به انگلستان در سال ۱۹۶۶ کتابی درباره سواحل جنوبی خلیج فارس منتشر کرد و در آن برای نخستین بار نوشت که "عرب‌ها ترجیح می‌دهند خلیج فارس را به نام ديگري بنامند." این نماینده قطعا پیش از انتشار کتاب و مراجعت به انگلستان در تماس با مقامات امارات جنوبی خلیج فارس این فکر را در آنها القا کرده است و تصادفی نیست که بلافاصله پس از انتشار کتاب سرچارلز بلگریو که نام قبلی سواحل جنوبی خلیج فارس یعنی ساحل دزدان را بر روی کتاب خود نهاده اصطلاح الخلیج العربی در مطبوعات کشورهای عربی رواج پیدا کند و در مکاتبات رسمی به زبان انگلیسی نیز اصطلاح آرابیان گولف جایگزین اصطلاح معمول و رایج قدیمی پرشین گولف می شود .

هدف انگلیس از نام‌گذاری ساختگی خلیج فارس

انگلیس‌ها نخستین عاملان کاشته شدن این تخم نفاق بودند زیرا از قدیم در صدد بودند که خلیج فارس را تبدیل به یک دریای انگلیسی کنند. بعدها در دهه‌ ۱۹۸۰ میلادی آمریکایی‌ها هم به پیروی از آن‌ها از تبدیل خلیج فارس به خلیج آمریکایی سخن گفتند. از نظر آمریکایی‌ها و اروپایی‌ها این منطقه شریان حیاتی غرب در منطقه استراتژیک غربی و حوزه منافع ویژه است، لذا اگر قادر باشند خلیج فارس را به طور مستقیم یا غیر مستقیم تحت تسلط خود در می‌آورند

 
بیشتر بخوانید: ویکی پدیا
 
 
بازگشت به لیست ایران
 
 
oben به طرف بالا
 
 
 

© irani.at - Alle Rechte vorbehalten! Mit der Nutzung dieser Website erkennen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
| Über irani.at |Impressum |Site Map |Werbung auf irani.at | 
 
 
 

 

 

 

 

ی