ایرانی در اتریش
 
 
Werbung auf irani.at
 
 
 

 
 
 
 

Link /Radio:

 
 
     
Zurück zur Übersicht    
     
     
اولین رادیو فارسی در اتریش   رادیو صدای آشنا
روی موج اف ام 94    
روی موج کابل 92/7    
از ساعت 17:00 تا 18:00   یکشنبه
     
از ساعت 18:00 تا 19:00 (برنامه ویژه خانمها)   اولین دوشنبه هر ماه

RADIO ORANGE:
Tel.: 0676/ 395 85 18
E-mail: sedaje_aschena@hotmail.com

 
     
avayeashena   Farsi
bahairadio   Farsi
radiobarabari   Farsi
bbc   Farsi
ghasedak   Farsi
radiohambastegi   Farsi
iranonair   Farsi
irib.com   Farsi
Meybody   Farsi
radioRadio Al-Islamdarvish   English
    Farsi
radiofarda   Farsi
radioiranla   English
Radio Iran of tomorrow   Farsi
Radio liberty   Farsi
pwoiran   Farsi
pwoiran   Farsi
Radio Pars   Farsi
Radio Pejvak   Farsi
radioparwaz   Farsi
Radio Tapesh   Farsi
Sedaye Iran   Farsi
sedayeshoma   Farsi
Velayat Sound and version   Farsi
Zire Asemane Digar   Farsi
     
Sedaye Aschna/Wien FM 94 u Kabel 92/7 Sonntags 17-18 Uhr (Farsi)
     
     
Zurück zur Übersicht    
     
Nach oben nach oben    
     
     
     
     

 

© irani.at - Alle Rechte vorbehalten! Mit der Nutzung dieser Website erkennen Sie unsere Allgemeinen Geschäftsbedingungen an.
| Über irani.at |Impressum |Site Map |Werbung auf irani.at |